Záložný zdroj SINUS 150

Záložný zdroj SINUS 150

Záložné zdroje SINUS 150 slúžia na preklenutie doby výpadku elektriny u teplovodných krbov a kachlí. Slovenský výrobok. Žiadne reklamácie na výkonové obvody zariadenia !

Viac detailov


199,00 €

20001

Dostupnosť: Tento produkt už nie je dostupný

Záložný zdroj SINUS 150 je určený pre zálohovanie obehového čerpadla ústredného kúrenia s teplovodným krbom alebo kachľami. Zariadenie zastáva súčasne niekoľko funkcií. Prvou funkciou je sledovač siete. V prípade že sieťové napätie je prítomné, zdroj nabíja záložný akumulátor. Toto trvá, pokiaľ akumulátor nedosiahne napätie 14,6V. Potom sa nabíjanie zastaví až dovtedy, keď napätie akumulátora klesne pod 12,8V. Nabíjanie sa opäť obnoví a týmto zariadenie udržiava akumulátor v prevádzky schopnom stave. Ďalej sieť napája obehové čerpadlo (v prípade že je splnená podmienka termostatu - viď. ďalej). Pri výpadku siete sa aktivuje menič 12V/230V-50Hz zariadenia (druhá funkcia zariadenia). Energiu menič odoberá zo záložného akumulátora za predpokladu, že tento má napätie aspoň 10V. Menič má sínusový tvar výstupného napätia, čo najlepšie vyhovuje pripojeným spotrebičom. Nejde teda o lacný menič s výstupom tzv. modifikovanej sínusoidy, kedy motory a ostatné indukčné spotrebiče vibrujú a ktorým sa prehrievajú vinutia. Chod čerpadiel z batérie je kultivovaný a identický s chodom zo siete. Ďalej sa prístroj vyznačuje veľmi malou vlastnou spotrebou energie cca 0,4VA. Nakoľko ide o zariadenie celoročne pripojené ku sieti - udržiava batériu nabitú, inak by sa zničila sulfatizáciou, je tento údaj veľmi dôležitý pre udržanie nízkych prevádzkových nákladov za elektrinu. Príkon zariadenia 0,4VA je typicky 10-50x nižší, ako je bežný priemer porovnateľných zariadení na trhu. Dobu zálohovania z batérie je možné vypočítať zo vzťahu    

  T=C/(2+(P/10))

kde T=doba zálohovania v hodinách, C=kapacita akumulátora v Ah, P=príkon čerpadla vo wattoch.

Pre názornú ilustráciu: pri príkone čerpadla 65W zariadenie odoberá z batérie prúd necelých 7 ampérov. To značí dobu behu do 10 hodín pre akumulátor 12V/70Ah. Pri menších čerpadlách je bilancia ešte priaznivejšia.

Treťou funciou zariadenia je termostat. Čerpadlo beží za podmienky, že teplota tepelného zdroja snímaná čidlom je vyššia, ako žiadaná hodnota nastavená ovládacím potenciometrom na čelnom paneli prístroja a zároveň je aspoň o 5 °C vyššia, ako vyhrievaný okruh - tzv. diferenciálny regulátor. Týmto  sa  šetrí  akumulátor a predlžuje sa doba zálohovania.   Hysterézia regulácie je 5 °C. Napr. pri dosiahnutí teploty 60 °C menič zapne a pri poklese na 55 °C zdroj vypne. Ak teplota tepelného zdroja dosiahne 80 °C, mikroprocesor vyhodnotí systém ako prehriaty a čerpadlo beží trvale bez ohľadu na diferenciu až pokým teplota neklesne pod 70 °C. V prípade, že je potenciometer vytočený doľava, čerpadlo beží stále, bez ohľadu na teplotu. Prístroj vtedy pracuje ako kvalitná sínusová UPS. Zariadenie má ďalej zabudovanú ochranu pred úplným vybitím akumulátora, nadprúdovú ochranu meniča a istenie tavnými poistkami. Použité toroidné transformátory majú naviac tepelnú ochranu. Pri preťažení menič vypne na 2 sekundy a rozsvieti sa červená kontrolka "Preťaženie". Záložný zdroj SINUS 150 má implementovanú funkciu ANTISTOP. Táto raz za 24 hodín zapne čerpadlo na dobu 1 minúty a to aj mimo vykurovacieho obdobia. Týmto sa zabraňuje zatuhnutiu rotora čerpadla z dôvodu dlhodobej nečinnosti.

Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa