Doprava:
Tovar posielame na dobierku Slovenskou poštou a spoločnosťou UPS.
U registrovaných partnerov je možné dohodnúť dodávku na faktúru so splatnosťou 14 kalendárnych dní.
Taktiež je možný osobný odber priamo u nás na adrese: Juraj Mikuš - DANTES, Brastislavská 139, 921 01 Piešťany.

Ceny uvádzané v e-shope sú odporúčané pre koncového zákazníka. Poskytujeme zľavy pre montážne firmy a stálych zákazníkov. Ďalej majú naši zákazníci nárok na plnú a bezplatnú telefonickú podporu a technické poradenstvo pre príslušnú oblasť výrobkov, ako aj obchodné informácie o aktuálnych cenách, možných zľavách a podobne. Zákazníkom, ktorí majú zakúpený náš výrobok alebo majú o kúpu záujem na vyzvanie v rámci SR bezplatne zavoláme a odpovieme na ich otázky.

INFORMUJTE SA NA PREBIEHAJÚCE AKCIE ! Volajte 0907628686.


Obchodné podmienky:
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho, Juraj Mikuš - DANTES, Bratislavská 139, 921 01 Piešťany,
IČO: 40196445 ( ďalej len "predávajúci) a kupujúceho ( ďalej len "kupujúci) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom
elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.dantes.sk
a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
2.Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom
elektronického obchodu na www.dantes.sk.
3.Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:
a/.Identifikáciu kupujúceho - t.j. meno a priezvisko, bydlisko, kontakt (e-mailovú adresu) 2.Názov objednaného tovaru
b/.Množstvo objednaného tovaru
c/.Adresu miesta dodania tovaru
d/.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie.
e/.Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.
f/.Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi
súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň
odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.
4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

II. REKLAMAČNÉ PODMIENKY.

Firma DANTES zabezpečuje záručný aj pozáručný servis na výrobky z vlastnej produkcie. Tento poskytujeme v zmysle súčasne platnej legislatívy v SR. Takisto reklamačný postup pre tovar z našej obchodnej činnosti sa riadi zákonmi platnými v SR.

Postup pri reklamácii:

 

  1. Pred samotnou reklamáciou doporučujeme nás vopred kontaktovať telefonicky alebo emailom .
  2. Spolu s tovarom je potrebné doložiť vyplnený reklamačný lístok s presným popisom chýb, nedostatkov a podmienok kedy a ako sa chyba prejavuje (uviesť "nefunguje" nestačí!). Ďalej v ňom uviesť č. faktúry a priložiť záručný list (ak bol vystavený). Bez týchto náležitostí sa reklamačné oddelenie nebude reklamáciou zaoberať a výrobok bude zaslaný späť na náklady zákazníka !!!
  3. Reklamovaný tovar musí byť zaslaný čistý a mechanicky nepoškodený.
  4. Reklamáciu zašlite na adresu prevádzky firmy. Zásielky odoslané na dobierku nebudú prebraté a budú vrátené späť adresátovi.
  5. Tovar musí byť vhodne zabalený. Ak dôjde k poškodeniu tovaru pri doprave z dôvodu nevhodného zabalenia, bude tento vrátený späť.
  6. V reklamačnom liste uveďte meno pracovníka príp. kontakt ktorý reklamáciu podal.
  7. Reklamácia môže byť uznaná až po otestovaní technikom, prípadne výrobcom. Pri oprávnenej reklamácií si vyhradzujeme právo na opravu alebo výmenu tovaru, pokiaľ to nie je možné tak vrátenie zostatkovej ceny tovaru, prípadne výmenu za iný tovar.
  8. Akékoľvek ďalšie nároky sú vylúčené.

 

 

Ceny tovaru:

Ceny na našich www stránkach sú konečné. Firma nie je plátcom DPH.
Pri telefonických objednávkach doporučujeme informovať sa na
aktuálnu cenu tovaru. Predíde sa tým nedorozumeniu pri zvýšení ceny,
prípadne budete milo potešení nižšou cenou. Vyšší nárast cien konzultujeme
so zákazníkom. Akciové ceny platia počas trvania akcie alebo do vypredania tovaru.
Ceny na našich WWW stránkach sú konečné v zmysle platného cenníka.
Pre pravidelné odbery u registrovaných partnerov sa uplatňujú príslušné
zľavy zo základnej ceny.
Pre objednávke nad 490€ je možné cenu stanoviť individuálne dohodou.
Tovar zasielame na dobierku alebo faktúru ( podľa zákazníkov). V zásielke
spolu s tovarom obdržíte faktúru, ktorá je súčasne dodacím listom,
prípadne záručným listom. Firma nie je platcom DPH. Poštovné neúčtujeme pri objednávkach
nad 100€. Balné účtujeme podľa skutočných nákladov spojených s týmto úkonom.


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa